آشنایی با موسسه

موسسه علمی پیشگیری از سرطان غرب آسیا یک موسسه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی و شهرستان سبزوار از “فرمانداری شهرستان سبزوار”  و “دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار” مجوز فعالیت گرفته است.

 

هیات موسس اولیه

 

تصمیم گیری در مورد ایجاد سازمان “WAOCP” که زیر مجموعه سازمان “APOCP” است در جلسه ای که با حضور دانشمندان و محققان سازمان در تهران در برگزار گردید، گرفته شد و جناب آقای “دکتر سید علیرضا موسوی جراحی”؛ {اپیدمیولوژیست و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، رئیس سازمان منطقه ای “APOCP” و همکار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار} مسئول هماهنگی و برنامه ریزی برای این کار شدند؛ در همین راستا نیز “موسسه علمی پیشگیری از سرطان غرب آسیا” که زیر مجموعه “WAOCP” و بازوی علمی و پژوهشی آن محسوب می گردد، با همراهی و پشتیبانی “جناب آقای دکتر مسلم” رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، توسط نه نفر هیات موسس اولیه در خراسان رضوی و شهرستان سبزوار تشکیل شد.