اهداف و راهبردها

 

سرطان بعد از بیماری‌های قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه‌یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه‌ یافته است و به‌ تنهایی بیش از بیماری‌های سل،‌ ایدز و مالاریا افراد را به کام مرگ می‌کشاند. به‌طوری که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود در ۱۰ سال آینده شاهد مرگ و میر بیش از ۸۵ میلیون نفر در جهان خواهیم بود. در این راستا موسسه علمی پیشگیری از سرطان غرب آسیا با همکاری محققین و پژوهشگران ایران و منطقه با تاسیس این موسسه اهداف ذیل را دنبال مینمایند:

  • کمک به پیشگیری یا کاهش بروز سرطان ها با آموزش راهکارهای علمی و عملی در سطح جامعه

  •  افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات مواد کارسینوژن (سرطانزا) موجود در محیط زندگی مردم 

  • اطلاع رسانی مراکز خدمات درمانی تخصصی در مورد سرطان ها

  •  اجرای برنامه های علمی، فرهنگی و اجتماعی مثل  نمایشگاههای محلی و … با هدف افزایش امید به زندگی در افراد سرطانی و خانواده های آنها 

  • ایجاد کارگاههای تخصصی در زمینه سرطان

  • مدیریت و انتشار مقالات علمی در ارتباط با سرطان توسط نشریات تخصصی زیر نظر موسسه که میتوان  به نشریات علمی APJCP (ورود به سایت مجله) و APJCB  (ورود به سایت مجله) و APJCC (ورود به سایت مجله) …اشاره نمود.

  • برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و همایش های داخلی و منطقه ای در مورد سرطان